Дозволи на роботи підвищеної небезпеки видаватимуть за оновленим порядком

ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛІВ

У Порядку уточнено, що дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 2 та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 видається територіальним органом Держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця.

Для одержання дозволу роботодавець, виробник або постачальник повинен буде подати особисто, через уповноважену ним особу або надіслати поштою до територіального органу Держпраці або адміністратора центру надання адміністративних послуг в паперовій формі або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці, заяву за формою згідно з додатком 4, до якої додається:

 • на виконання робіт підвищеної небезпеки — висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки — висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
 • на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки — висновок експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки становитиме, як і зараз, п’ять років.

Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки зазначених у додатку 2 та на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у додатку 3 продовжується територіальним органом Держпраці.

Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем не порушено його умов, строк дії такого дозволу продовжується на наступні п’ять років на підставі:

 • заяви роботодавця, поданої не пізніше десяти робочих днів до останнього дня строку дії такого дозволу за формою згідно з додатком 5,
 • та оригіналу дозволу, якщо він був виданий у паперовій формі.

Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умови, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки чи допущено виникнення аварій та/або пов’язаних з виробництвом нещасних випадків під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у дозволі, строк дії такого дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, видані до набрання чинності цієї постанови, будуть дійсними до закінчення їх строку.

 

ЩОДО ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ

Виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 6, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначене в додатку 7, здійснюються роботодавцем, виробником або постачальником на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Декларація за формою згідно з додатком 8 подається роботодавцем, виробником або постачальником не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Декларація подається:

 • особисто роботодавцем, виробником або постачальником, через уповноважену ним особу
 • або надсилається поштою до територіального органу Держпраці або адміністратора центру надання адміністративних послуг в паперовій формі або в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держпраці.

При поданні декларації забороняється вимагати надання інших документів.

Найменування робіт підвищеної небезпеки, а також машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, відомості про які внесені до декларації, мають відповідати найменуванням зазначеним в додатках 6 та 7 до цього Порядку відповідно.

Територіальний орган Держпраці здійснює реєстрацію декларацій на безоплатній основі протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання.

Відмова у реєстрації декларації не допускається.

У разі виявлення суб’єктом господарювання помилки у поданій декларації він має право протягом п’яти робочих днів після подання декларації надати територіальному органу Держпраці виправлені відомості.

Суб’єкт господарювання повідомляє територіальний орган Держпраці про зміну відомостей, вказаних у декларації, протягом п’яти робочих днів з дня настання таких змін.

Уповноважені територіальним органом Держпраці посадові особи протягом п’яти робочих днів з дня отримання виправлених відомостей, вносять зміни до реєстру.

ОНОВЛЕНО ДОДАТКИ ДО ПОРЯДКУ

Згідно з проектом постанови, будуть викладені у новій редакції:

 • Додаток 2. Перелік видів робіт підвищеної небезпеки.
 • Додаток 3. Перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
 • Додаток 6. Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.
 • Додаток 7. Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.